Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Řízení rizik během provozu tlakové sestavy snížením následků pohromy

18. 1. 2022

Během provozu má hlavní slovo provozovatel. Proto by měl provádět opatření, aby riziku zabránil nebo ho alespoň zmenšil. V opatřeních a dokumentech vydaných provozovatelem je nutné tedy zajistit:

Pro další minimalizaci rizik provozovatel také provádí a zajišťuje

-           snížení počtu zaměstnanců, kteří pracují v oblastech s největším nebezpečím

-           provedení kontrol technika bezpečnosti práce a inspekce práce

-           provedení kontrol inspektora (revizního technika) tlakových i jiných vybraných zařízení

-           provoz a údržbu havarijní kanalizace

-           údržbu přístupových cest pro záchranné složky

-           a např. udržení a trénink podnikového hasičského záchranného sboru a ostatních bezpečnostních složek

Pro zjištění přijatelnosti rizika se obvykle používá zásada ALARP (as low as reasonably practicable – úroveň rizika je tak nízká, jak je to rozumně možné). Podle této zásady se stanovují dvě úrovně rizika: jestliže je riziko pod dolní mezí všeobecně tolerované oblasti, žádná opatření nejsou nezbytná. Jestliže se riziko nachází nad horní mezí všeobecně tolerované oblasti, riziko se považuje za nepřijatelné. Pokud se riziko nachází mezi horní a dolní mezí, je potřebné vyhledat ekonomicky nejvýhodnější řešení.