Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Typy základních ohrožení

15. 1. 2022

1. Výbuch v souvislosti s požárem.

Zde nebezpečí spočívá v množství nahromaděné energie, která může být naráz tj. výbuchem uvolněna. Tato energie bývá „zkrocena“ ocelovým anebo jiným obalem, tj. potrubím. Celková energie se skládá z potenciální tlakové a z chemické, která může být výbuchem též uvolněna anebo může způsobit následný požár, podle druhu dopravované tekutiny. Potenciální tlaková energie při stejném DN a stejném tlaku je vždy větší, jestliže tekutinou je plyn.

 

2. Únik tekutiny

Zde nebezpečí spočívá ve vlastnostech z potrubí unikající tekutiny, tekutina může být různě nebezpečná, může člověka opařit, popálit, způsobit omrzliny, udusit, poleptat atd. Může vytvářet výbušnou atmosféru. A dále může způsobit škody na majetku a životním prostředí. Ale také trhlina, kterým tekutina uniká, může být iniciátorem výbuchu celého zařízení. A opět před únikem tekutiny nás chrání obal, tj. potrubí.

 

3. Následná odvození

Z těchto uvedených základních nebezpečí tj. z výbuchu a z úniku tekutiny, je vidět, že obě jsou závislá jak na vlastnostech obalu, tj. potrubí, tak na vlastnostech tekutiny, z toho vyplývá při cestě do hloubky rozdělení na podrobnější rizika vycházející z vlastností materiálu použitého na potrubí, tak z vlastností tekutiny. Z těchto základních nebezpečí je možné odvodit podrobnější nebezpečí či rizika.