Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Řízení rizik ve fázi návrhu tlakové sestavy snižováním následků pohromy

17. 1. 2022

Během návrhu by se měla v kolektivu s budoucím provozovatelem provést analýza rizik, a kromě již popsaných nebezpečí navrhnout a zhodnotit opatření pro snižování potenciálních následků pohromy. V těchto opatřeních by se mělo zhodnotit např.:

-           zda je možné provést snížení počtu zaměstnanců, kteří pracují v oblastech s největším nebezpečím, nějakým opatřením a zapracovat ho do návrhu (projektu)

-           zda je v návrhu (projektu) nutná bezpečnostní kanalizace

-           zda je možný přístup pro záchranné složky

apod.

Pro zjištění přijatelnosti rizika se obvykle používá zásada ALARP (as low as reasonably practicable – úroveň rizika je tak nízká, jak je to rozumně možné). Podle této zásady se stanovují dvě úrovně rizika: jestliže je riziko pod dolní mezí všeobecně tolerované oblasti, žádná opatření nejsou nezbytná. Jestliže se riziko nachází nad horní mezí všeobecně tolerované oblasti, riziko se považuje za nepřijatelné. Pokud se riziko nachází mezi horní a dolní mezí, je potřebné vyhledat ekonomicky nejvýhodnější řešení.