Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Použitá literatura a literatura pro další studium

17. 1. 2022
 

1.       Achilides S., Gecelovská G., Gehre J.: Nebezpečí spojená s výbuchy, Identifikace a hodnocení rizik, Navrhovaná opatření, VÚBP Praha, 2016

2.        Höschl C.: Vznik náhlého lomu, Dům techniky ČSVTS Praha, 1984

3.        Chalupa A.: Navrhování ocelových konstrukcí, Vydavatelství ÚNM, Praha 1982

4.        Klesnil M., Lukáš P.: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání, Academia Praha 1975

5.        Klesnil M. a kol.: Cyklická deformácia a únava kovov, VEDA Bratislava 1987

6.        Kolektiv: A Primer on Risk-based Inspection, The Equity Engineering Group, Inc., Woodlands, Texas, USA, 2021

7.         Kolektiv: A Practical Guide to Expansion Joints, EJMA, New York, 200522.     

8.         Kocak M.: Final Technical Report, Fitnet, 2006

9.         Libertowski N., Bifano M.: Identifying and Understanding the Risk of Acoustic-Induced Vibration Failures, Inspectioneering Journal, https://inspectioneering.com , 2021

10.       Lukavský J.: Přírubové spoje: technická doporučení pro zlepšení spolehlivosti a životnosti, Tzb-info.cz, 2013

11.       Lukavský J.: Přírubové spoje – dosažení požadované těsnosti, 2010 článek na portálu https://www.technicka-zarizeni.cz/prirubove-spoje-dosazeni-pozadovane-tesnosti/

12.       Němec J.: Výpočty pevnosti tlakových nádob, SNTL Praha, 1962

13.       Němec J., Sedláček J.: Spolehlivost strojních zařízení, SNTL Praha, 1979

14.       Pekař V.: Jak na potrubí? Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí, APTI Líbeznice, 2021

15.       Schejbal R.: Navrhování a spolehlivost potrubí s ohledem na aktuální požadavky norem, Hydroprojekt, Praha,

16.       Stenta, A., Gassama, E., Spring, D.W., Panzarella, C.H., Cochran, J.D., and Osage, D.A., “Standardization of Fatigue Methods for Use in API 579-1/ASME FFS-1, WRC Bulletin 550,” Welding Research Council, Shaker Heights, OH, 2015.

 

 

Legislativa:

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. zákona č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.

2. Zák. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků tj.směrnice 2001/95/EC General Product Safety

3. NV č. 219/2016 Sb., Směrnice PED, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED)- nová

4. ATEX 94/9/ES    Atmosphére Explosive - směrnice EU stanovující technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a na bezpečnostní, řídící a regulační přístroje určené pro použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají k bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX je označena číslem 94/9/EC a je identická s nařízením vlády č.23/2003Sb.

5. ATEX 1999/92/ES  - směrnice EU o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu.

Směrnice je označena číslem 1999/92/EC a je identická s nařízením vlády č.406/2004 Sb.

6. Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení – technicka-zarizeni.cz