Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

1. 1. 2023

Hypotéza nového přístupu k modelům poruch a strategii údržby a technické inspekce

 

Obsah:

1. Úvod.. 7

2. Základní pojmy.. 8

3. Zatížení, účinky zatížení a odolnost systému.. 12

3.1. Zatížení systému. 12

3.2. Náhodné účinky zatížení 13

3.3. Náhodná odolnost systému. 14

3.4. Sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti a pravidlo násobení částečných pravděpodobností 14

3.5. Pravidlo násobení částečných pravděpodobností 15

3.6. Metoda SBRA.. 16

4. Riziková místa a životnosti 17

4.1. Riziková místa (Risk Points) a jejich uspořádání 17

4.1.1. Sériové uspořádání rizikových míst 17

4.1.2. Paralelní uspořádání rizikových míst 17

4.1.3. Obecné uspořádání rizikových míst 18

4.2. Životnosti 18

4.2.1. Možnosti přesného určení maximální životnosti 19

4.2.2. Stanovená životnost celého systému. 19

5. Poruchové modely.. 20

5.1. Základní rozdělení poruchových modelů. 20

5.2. Poruchový model „píchnutí pneumatiky“. 22

5.2.1. Všeobecný popis. 22

5.2.2. Rozdělení pravděpodobnosti při poruchovém modelu „píchnutí pneumatiky“. 22

5.3. Poruchový model „sjetí (opotřebení)  pneumatiky“. 23

5.3.1. Všeobecný popis. 23

5.3.2. Rozdělení pravděpodobnosti při poruchovém modelu „sjetí (opotřebení) pneumatiky“. 23

5.4. Poruchový model „píchnutí na sjeté pneumatice“. 24

5.4.1. Všeobecný popis. 24

5.4.2. Rozdělení pravděpodobnosti poruchového modelu „píchnutí na sjeté pneumatice“. 24

5.4.3. Příklad kombinace degradačních mechanismů a rozdělení pravděpodobnosti pro poruchový model „píchnutí na sjeté pneumatice“ pro technické systémy. 25

5.5. Možnosti využití a zhodnocení poruchových modelů. 27

6. Křivka teoretické degradace.. 28

6.1. Definice křivky teoretické degradace. 28

6.2. Křivka teoretické degradace jako distribuční funkce. 28

6.3. Možnosti použití přímky teoretické degradace namísto křivky. 28

6.4. Apriorní a aposteriorní křivky teoretické degradace. 29

7.     Strategie technické inspekce a následné údržby.. 32

7.1. Určení intervalu technické inspekce. 32

7.2. Výpočet intervalu údržby. 33

7.3. Určení druhu technické inspekce. 33

7.4. Určení intervalu technické inspekce, jestliže technická inspekce nezjistí vadu na 100%... 33

7.5. Údržba s opravou porušeného rizikového místa a bez opravy degradace ostatního materiálu. 34

7.6. Údržba s opravou degradace materiálu. 34

7.7. Souhrn použitých součinitelů této hypotézy. 35

8. Maximální dovolená pravděpodobnost poruchy. Jakých hodnot má dosahovat?.. 36

9. Některé druhy poruch.. 38

9.1. Zadření ventilu v tekutinových mechanismech. 38

9.2. Zanášení filtru v tekutinových systémech až k možnosti jeho protržení 38

9.3. Úbytek materiálu způsobený opotřebením, erozí nebo korozí až k možnosti následného porušení lomem... 39

9.3.1. Koroze – základní informace. 39

9.3.2. Opotřebení – základní informace. 40

9.3.3. Výpočtová životnost daná korozí a/nebo opotřebením.. 41

9.3.4. Přiřazení poruchového modelu. 42

9.4. Nadměrná deformace způsobená creepem... 43

9.4.1. Creep (tečení) – základní informace. 43

9.4.2. Normalizovaný výpočet creepu uplatněný v harmonizovaných normách k Pressure Equipment Directive. 45

9.4.3. Odolnost konstrukce proti creepu. 47

9.4.4. Přiřazení poruchového modelu. 47

9.5. Cyklické zatěžování konstrukce až k únavovému lomu. 48

9.5.1. Únava - základní informace. 48

9.5.2. Výpočtové životnosti a celkové poškození únavou. 50

9.5.3. Získání a zpracování provozního zatížení a jeho účinků. 50

9.5.4. Odolnost konstrukce proti únavě. 52

9.5.5. O dalších použitelných únavových křivkách. 54

9.5.6. Základní vztahy pro výpočet únavy. 56

9.5.7. Odvození součinitele ekvivalentního namáhání 56

9.5.8. Odvození počtu cyklů do poruchy. 57

9.5.9. Přiřazení poruchového modelu. 58

9.6. Křehký lom způsobený náhlým zatížením konstrukce či zařízení 58

9.7. Houževnatý lom způsobený jednorázovým přetížením zařízení či konstrukce. 59

10. Zavádění hypotézy do praxe.. 62

11. Existující soulad hypotézy s praxí 64

12. Využívání částí hypotézy v praxi ještě před jejím plným zavedením... 65

13. Využívání částí hypotézy v příkladech.. 66

13.1. Technické kontroly osobních automobilů. 66

13.2. Revize tlakových nádob. 66

13.3. Revize opotřebení nosné matice šroubového zvedáku. 68

14. Závěr.. 70

15. Použitá literatura:. 71

15.1. Tištěná literatura. 71

15.2. Legislativa a normy. 72

15.3. Internetové adresy. 72