Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení vlády ČR

28. 6. 2022

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. června 2022 č. 533

 

o nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích

na zajištění jejich bezpečnosti

 

Vláda

I. schvaluje návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

       

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí

         1.vypracovat konečné znění nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich  bezpečnosti podle bodu I tohoto usnesení,

         2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.

 

 

Provedou:

předseda vlády,

místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí

 

 

Uvedené nařízení vlády je možné si stáhnout zde anebo přímo ze Sbírky zákonů zde

 

Komentář: Na poslední chvíli se podařilo, aby uvedená Nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonů do předepsaného termínu 1.7.2022. Nevím, jak se v předepsaném termínu mají začít uplatňovat, když si je ti, co je mají aplikovat, nestačili ani přečíst.