Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

4. 1. 2023

O inovacích, jejích zákonitostech a vývoji techniky

 

Obsah:

 

1.     Úvod.. 6

2.     Používané názvosloví 8

2.1. Některé definice. 8

2.2. Vysvětlení pojmů životnost, záruka a bezpečnost výrobku. 8

3. Řád inovace a řazení inovací do řádů.. 10

4. Cyklus života technického objektu.. 13

4.1. Všeobecný úvod. 13

4.2. Zdroje inovací 14

4.3. Inovace nejvyšších řádů – vznik nového technického objektu. 14

4.4. Vývoj technického objektu – produktové inovace nižších řádů. 17

4.5. Předpoklady pro zánik technického objektu. 19

5. O historii techniky.. 22

5.1. Instrumentizační etapa. 23

5.2. Mechanizační etapa. 24

5.2.1. Mechanizační předprůmyslová podetapa. 24

5.2.2. Mechanizační průmyslová podetapa. 26

5.3. Automatizační etapa. 27

5.4. Robotizační etapa. 27

6. Iniciátory inovace.. 29

6.1. Iniciátory primární 29

6.1.1. Inovační zisk. 29

6.1.1.1. Co je inovační zisk. 29

6.1.1.2. Přirozená ochrana inovačního zisku. 30

6.1.1.3. Právní ochrana inovačního zisku. 30

6.1.1.4. Inovační zisk při výrobě technického objektu. 31

6.1.1.5. Inovační zisk při provozu technického objektu. 31

6.1.2. Ideologický a mocenský tlak. 32

6.2. Iniciátory sekundární 32

6.2.1. Iniciátory sekundární - všeobecně. 32

6.2.2. Bezpečnost technického objektu a environmentální požadavky na něj 33

6.2.2.1. Normalizace bezpečnosti a normalizace environmentálních požadavků. 33

6.2.2.2. Analýza rizik. 34

6.2.2.3. Rizika při provozu technického objektu. 35

6.2.3. Estetické požadavky. 35

7. Podmínky inovace.. 36

7.1. Vnitřní předpoklady v přírodních vědách. 36

7.1.1. Přírodní věda. 36

7.1.2. Využívání exaktních znalostí při návrhu technických objektů ve své době a při zachování bezpečnosti odpovídající své době. 38

7.1.3. Kybernetika a elektronizace a inovace technických objektů. 43

7.2. Objev v přírodních vědách. 44

7.3. Vnitřní předpoklady techniky pro vývoj a vznik inovací 45

7.4. Technická empirie. 46

8. Inovace, společnost a stát.. 48

8.1. Vliv státu na inovační iniciátory. 48

8.1.1. Vliv dotací v tržním hospodářství 48

8.1.2. Vliv vhodné právní ochrany inovací 48

8.1.3. Vliv technické standardizace. 49

8.1.4. Vznik inovací ve válce a pro armádu. 49

8.1.5. Vznik inovací v přímo řízeném (plánovaném) hospodářství 50

8.1.6. Vliv státu na inovační podmínky. 50

8.1.6.1. Vliv státem řízených organizací s vlivem na inovace v tržním hospodářství 50

8.1.6.2. Vliv státu na technickou empirii a vnitřní podmínky techniky. 50

8.1.6.3. Jak optimalizovat vliv státu na inovace. 50

9. Prognózování inovací 52

10. Příklady vývoje technického objektu.. 53

10.1. Příklady vývoje založeného na vývoji ve spirále. 53

10.1.1. Koloběžka. 53

10.1.2. Jízdní kolo. 54

10.1.3. Plachetnice. 56

10.2. Příklady vývoje založeného na nutnosti zvyšování technických parametrů. 57

10.2.1. Vývoj klenutých mostů. 57

10.2.2. Vývoj vodních motorů. 59

10.3. Příklady vývoje založeného na objevech v přírodních vědách. 62

10.3.1. Fotovoltaický panel 62

10.3.2. Využívání vodíku. 64

10.3.3. Palivový článek. 66

10.4. Příklady vývoje založeného na více vlivech (pravidlech) 67

10.4.1. Jaderná elektrárna. 67

10.4.2. Vývoj automobilu. 68

11. Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu.. 79

11.1. Tištěná literatura. 79

11.2. Internetové odkazy. 80