Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Použitá literatura a literatura pro další studium

15. 1. 2022

1.        Achilides S., Gecelovská G., Gehre J.: Nebezpečí spojená s výbuchy, Identifikace a hodnocení rizik,           Navrhovaná opatření, VÚBP Praha, 2016

2.       Dey A. K.: Introduction to Safety Instrumented Systems (SIS), https://whatispiping.com, 2020

3.       Dey A. K.: What is FMECA | Types, Uses, Elements, Process, and Advantages of FMECA,    https://whatispiping.com, 2021

4.       Fuchs: Využití funkční schopnosti (spolehlivosti) v funkční praxi, Technická univerzita, Liberec, 1998

5.       Kolektiv: A Primer on Risk Based Inspection (RBI), Understanding Risk Based Inspection (RBI) | Inspectioneering, 2021

6.       Kolektiv: Overview of Risk-Based Inspection (RBI), Risk-based Inspection (RBI) | Inspectioneering, 2021

7.       Pekař V.: Jak na potrubí? Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí, APTI Líbeznice, 2021

8.       Procházková D.: Validita technik používaných v praxi při práci s riziky, Sborník konference VTZ 2017, ATPI Líbeznice

9.       Procházková D. a kol.: Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti. ČVUT Praha, 2019,

10.      Procházková D. a kol.: Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu. ČVUT Praha, 2019,

11.      Reynolds J.: The 101 Essential Elements in a Pressure Equipment Integrity Management Program, Inspectioneering LLC, Woodlands, Texas, USA, 2014