Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Jiří M.,16. 2. 2022 7:09

Medim také něco plánuje, ale zatím to vypadá jen na zbožné přání, aby se nové NV schválilo a oni měli o čem přednášet, protože stále nejsou schopni říct program ani účast na semináři v Kutné Hoře. Hlavně se rychle přihlásit a zaplatit :-). Na Tlakinfu již nějaké dotazy stran případných školení padly, ale vše bez odezvy, i ATZ mlčí.

Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Štefan Hlaváč,16. 2. 2022 7:30

Tak, tak.
Již před Covidem školící agentury slibovali...a slibovali....Výsledek byl vždy stejný = pouze návrhy. které si každý mohl přečíst na internetu. Zaplať účast a nic se nedovíš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Ing.Pekař,16. 2. 2022 8:42

Děkuji za tak širokou diskusi. K věci: Když si vezmete text zákona 250/21Sb. tak je tam uvedeno, že je účinný od 1. července 2022. Vláda tak má do této doby čas to schválit. Když si představím, že na vládu to musí donést ministr práce a sociálních věcí lidovec kreacionista Jurečka, a požádat o schválení NV. Tak ty NV jen tak nebudou. Pan ministr jistě ještě neví, že takové povinnosti má. Teprve až propásnou uvedený termín a spustí se humbuk, tak teprve se něco rozjede. Školící agentury předpokládaly, že něco musí vyjít nejdéle na jaře, a tak si daly školení do plánu, teď neví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Ing.Pekař,16. 2. 2022 8:53

Ještě bych dodal, že tyto stránky nejsou vázány na uvedený zákon ani nové NV, ba ani na vyhlášky původní. Chtěl jsem uvést, jak a kde vznikají různá rizika u tlakových zařízení a jak je s nimi nakládáno a jak by s nimi mohlo být nakládáno i v rámci revizí. Doufám, že jsem uvedl ty hlavní rizika, jistě jsem si při psaní některé neuvědomil. Není to teda kritika ani oslava nového zákona, ale můžeme tento a zákon a související nařízení vlády, až vyjdou, komentovat. Jistě tam budou kladné i záporné momenty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Jiří M.,5. 3. 2022 15:30

Zkoušel jsem oslovit Medim s tím, že na jejich webu stále není k dispozici program konference a zároveň jsem uvedl, že je nereálné, aby měli k dispozici finální verzi nového NV k TZ, což původně slibovali. Nerad bych platil za účast a tam se jen dozvěděl, co by tak jednou možná mohlo být. Reakce nulová. A koukám, že ani na Tlakinfu už těch informací moc není, i ATZ mlčí. Nevím, co se děje, ale vypadá to, že si prostě budeme muset počkat a uvidíme, co bude dál...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Ing.Pekař,5. 3. 2022 16:10

Nařízení vlády musí vydat vláda. Věc se tedy zadrhla ve vládě. Jednotlivé vzdělávací agentury počítali, že touto dobou bude již nařízení vlády k dispozici, objednali sál, přednášející a teď nic. Když si představím, že na vládu to musí donést ministr práce a sociálních věcí lidovec kreacionista Jurečka, a požádat o schválení NV. Tak ty NV jen tak nebudou. Pan ministr jistě ještě neví, že takové povinnosti má. I zde čekáme na jejich vyjití, abychom viděli, jak zareagovali na připomínky a abychom je mohli řádně rozebrat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Ing.Pekař,11. 3. 2022 13:22

Na vládním portálu na adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCC6FR7L7 si můžete stáhnout poslední verzi Nařízení vlády, které půjde do vlády. Lhůta pro připomínkování je do 25. března.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Jan Lhotský,13. 3. 2022 17:44

Vážený pane Jiří,

Můžete mi laskavě vysvětlit v čem spatřujete nekorektní jednání společnosti Medim?!? VTZ 2022 připravujeme v úzké součinnosti se zpracovatelem zákona 250/2021 a celým legislativním procesem se zabýváme čtvrtým rokem. Jak se můžete přesvědčit na stránce https://www.technicka-zarizeni.cz/legislativa/zakon-vtz/ byly 10. a 11. března 22 vloženy do eKlepu návrhy NV pro tlaková a plynová zařízení k finálnímu připomínkování s termínem 25. a 26. 3. Navíc jsou termíny předložení NV vládě ke schválení jasně dané v Plánu legislativních prací vlády. My čerpáme z těchto oficiálních zdrojů, které hovoří jasně! Vaši poznámku o naší neserióznosti si proto důrazně vyprošuji. O legislativním procesu odbornou veřejnost informujeme pravdivě za použití oficiálních zdrojů.

S pozdravem

Jan Lhotský
jednatel
Medim, spol. s r.o.

BTW: program VTZ 2022 jste zřejmě přehlédl. Visí zde: https://www.technicka-zarizeni.cz/program-konference-vtz-2022/

Re: Nové nařízení vlády k tlakovým zařízením

Ing.Pekař,11. 3. 2022 13:24

Na vládním portálu na adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCC6FR7L7 si můžete stáhnout poslední verzi Nařízení vlády, které půjde do vlády. Lhůta pro připomínkování je do 25. března.

Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,18. 2. 2022 21:09

Vyhl.č.18/1979 Sb. § 4
Oprávnění organizací
(1) Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení
a provádět revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob dodavatelským
způsobem a periodické zkoušky nádob na plyny smějí organizace
pouze na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").
------------------------------------------------------------------------------
Firma provádějící kontroly a zkoušky vyhrazených TZ nedestruktivní metodou nemá Oprávnění vydané TIČR. Tato firma provede...například měření tloušťky stěn UTZ nebo akustickou emisí pro provozovatele TZ, případně obojí.

Je to právně správě?
Lze to uznat jako náhrada za Vnitřní revizi nebo Tlakovou zkoušku?


Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Ing.Pekař,19. 2. 2022 9:53

Záleží na tom, kdo to bude uznávat. Jestli nějaký státní orgán např.TI tak nevím, nemohu za něj mluvit. Ale na straně majitele či provozovatele bych byl spokojen.
Co dokáže objevit vnitřní revize? V podstatě jen to, co dokážou oči, tj. jestli je zařízení z vnitřku napadeno korozí, o jaký druh koroze jde anebo ve výjimečných případech nějaká větší trhlina u napojení hrdla anebo u jiného svaru. Neodpoví na otázku: Jaký je úbytek tloušťky stěny od koroze, nezměří ji. Takže nevíte, jestli byl už korozní přídavek vypotřebován. Na to musíte změřit tloušťku stěny, dnes nejlépe ultrazvukem. A trhlina se dá též ultrazvukem lépe zjistit a dá se zjistit i vnitřní, která se na povrchu neprojeví.
Podobně můžeme rozebrat i tlakovou zkoušku: Co objevíme po vykonání tlakové zkoušky? Bu´d vyhoví anebo praskne. Když vyhoví máme pokryta tato nebezpečí: není tam trhlina (jakéhokoli původu) a koroze nebyla tak velká aby zeslabila stěnu natolik, že TN praskla. Navíc zkoušená tlaková nádoba když praskne, je většinou nepoužitelná. A zase ultrazvuk odhalí zbylou tlouš´Tku stěny a i trhliny. A stačí kontrolu trhlin udělat blízko koncentrátorů napětí tj. blízko svarů. Akustická emise je dražší, ale ukáže nám taky, jestli trhlina roste anebo je stabilizovaná.

Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,21. 2. 2022 10:49

Toto je Protokolu o měření akustické emise tlakových lahví:
7. Na základě výsledků měření akustické emise jsou všechny vybrané tlakové lahve zásobníkových modulů 343/95, 344/95, 345/95 a 346/95 schopné dalšího bezpečného provozu při dodržování předepsaných provozních parametrů.
-------------------------------------------------------------------------------
Vybraných lahví je 20 ks.
Tyto moduly jsou v jedné pevné kleci, každý modul obsahuje 14 lahví, tedy celkem 56 lahví napevno propojeny.
Kromě tohoto měření byla provedena Zkouška těsnosti celé sestavy = 56 lahví včetně propojení.

Dodavatel Protokolu v závěru měření citoval pouze vybrané lahve, že jsou schopny bezpečného provozu. Tedy pouze 20 lahví.

Kdo by nesl odpovědnost v případě havárie na jiné lahvi, která není uvedena v tomto protokolu?

Asi Revizní technik, který poskytne dodavateli Měření své razítko.
Proč?
Protože v úvodu Protokolu je napsáno, že provozovatel si objednal měření pouze 30% lahví.
Dodavatel nemá Oprávnění od TIČR k provádění revizí a zkoušek - viz. vyhl.č.18/1979 Sb. Nemá smluvně žádného revizního technika.
Revizní technik provozovatele toto Oprávnění má.

Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Ing.Pekař,22. 2. 2022 8:21

Kdo by nesl odpovědnost? Promińte, nejsem právník ani soud. Proč revizní technik poskytne razítko? No to ví přeci jen ten revizní technik proč to dělá. Ale možná, že bude vědět odpověď některý jiný návštěvník naší diskuse a napíše nám to.

Re: Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,22. 2. 2022 10:44

Odpovědnost za provedené revize a zkoušky nese ten, kdo má Oprávnění od TIČR.
Firma, která provedla Akustické měření jasně uvedla, že bylo měřeno pouze 30% lahví na žádost provozovatele.

Re: Re: Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,22. 2. 2022 20:36

Zde:
1. Úvod a cíl měření
Na základě požadavku objednatele xxx, objednávka č. xxx, bylo provedeno měření
akustické emise na vybraných tlakových lahvích 4 zásobníkových modulů (343/95, 344/95, 345/95, 346/95)na PS CNG xxx.
Každý zásobníkový modul obsahoval 14 tlakových lahví. Pro měření akustické emise bylo provozovatelem vybráno 30 % z každého modulu, tj. v každém modulu bylo měřeno 5 lahví.
Měření bylo realizováno při náhradní tlakové zkoušce provozním médiem na 110% provozního tlaku.
Měření bylo provedeno podle norem ČSN EN 14584 a ČSN EN ISO 16148.
Cílem měření akustické emise bylo posoudit integritu těles jednotlivých tlakových lahví z hlediska detekce a lokalizace případných aktivních emisních zdrojů, které by svojí charakteristikou odpovídaly přítomnosti případných aktivních defektů nebo nepřípustnému zeslabení tloušťky stěny vlivem koroze.
-------------------------------------------------------------------------------
Zde se jednalo o dovezené tlakové zařízení z ciziny, kde bylo v provozu cca 25 let. V době Měření uloženo v hale, tedy nebylo ještě v provozu.
Budoucí provozovatel nerespektoval ČSN 69 0012.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,26. 2. 2022 5:56

Proč?
Nebylo nic jednoduššího, než z modulů demontovat propojovací potrubí a všechny lahve natlakovat zkušebním přetlakem.
Náhradní metoda byla provedena pouze na 30% lahví v každém modulu.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Ing.Pekař,26. 2. 2022 9:17

Svoje texty si sem můžete klidně dál dávat, ale bez otázky to diskuse není.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprávnění k prováděn revizí TZ

Štefan Hlaváč,26. 2. 2022 13:35

Už skončím.
Otázka byla položena úvodem.
Děkuji za Váš názor.

Plynové nebo tlakové zařízení?

Štefan Hlaváč,16. 2. 2022 7:37

ČSN EN 15001-1
Průmyslové plynovody.
Při zhotovení, svařování, tlakových zkouškách se posuzuje jako plynové nebo tlakové zařízení?
ATZ tvrdí, že je to tlakové zařízení.
Plynaři tvrdí, že je to plynové zařízení.

Re: Plynové nebo tlakové zařízení?

Ing.Pekař,16. 2. 2022 9:03

No v PED se dovíte, že pod tlaková zařízení patří všechna potrubí, kromě potrubí, která jsou dálkovody, ale dálkovody nedefinuje. Avšak notifikované osoby používají pomůcku, že to co je v areálu organizace či podniku, dálkovody nejsou. A průmyslové plynovody v areálu z velké většiny bývají. Proto patří pod PED a související normy a jsou tlaková zařízení. Ale nové NV, co jsem četl prozatímní neplatné verze s žádným potrubí k dozorování nepočítá.