Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Plynové nebo tlakové zařízení?

Štefan Hlaváč,16. 2. 2022 12:28

Tato norma se jmenuje: Zásobování plynem - Plynovody pro průmyslové a neprůmyslové využití. Nahradila ČSN 38 6420, tedy Průmyslové plynovody.
Předmět normy - mimo jiné:...navztahuje se na stavbu tlakových zařízení na stavbách v případech, kdy nese odpovědnost uživatel...
Příklad:
V průmyslové zóně se zhotovuje průmyslový plynovod dle plynařských předpisů.
Montážní firma musí mít Oprávnění od TIČR na PZ, Výchozí revize se provádí dle vyhl.č.85/1978 Sb.
Nechápu, že je to tlakové zařízení.

Re: Re: Re: Plynové nebo tlakové zařízení?

Ing.Pekař,16. 2. 2022 12:49

Je možné, že se pletu, nejsem vševědoucí, jen diskutujeme. Ale PED je volně ke stažení na internetu, zkuste si to ověřit.

Re: Re: Re: Re: Plynové nebo tlakové zařízení?

Štefan Hlaváč,17. 2. 2022 18:17

Směrnice EP č.2014/68/EU
7)
Tato směrnice by se měla vztahovat rovněž na sestavy složené z několika tlakových zařízení sestavených tak, že tvoří integrovaný a funkční celek. Tyto sestavy mohou být v rozsahu od jednoduchých sestav, jako je tlakový hrnec, až po tak složité sestavy, jako jsou vodotrubné kotle. Má-li výrobce určitého zařízení v úmyslu uvést je na trh a do provozu jako sestavu – a nikoliv jako nesmontované prvky, z nichž je složeno – měla by tato sestava být v souladu s požadavky této směrnice. Tato směrnice by se však neměla vztahovat na montáž tlakových zařízení na místě v případech, za které nese odpovědnost uživatel, který není výrobcem, jako je tomu u průmyslových zařízení.
------------------------------------------------------------------------------
Zde to vnímám takto.
Viz. poslední věta, je to průmyslové zařízení.
Plynové zařízení:
VTL RS, průmyslový plynovod v majetku uživatele...není dle PED.
Tlakové zařízení:
KS, tlakové rozvody vzduchu v majetku uživatele...není dle PED.

Re: Re: Re: Re: Re: Plynové nebo tlakové zařízení?

Ing.Pekař,18. 2. 2022 8:03

Zajímavé, krásný příklad, jak se ty paragrafy dají pěkně zakroutit, není nad to být "malým právníkem".

činnost notifikované osoby

Ing.K.Pavel,17. 2. 2022 9:24

Myslím, že by se měla zkoordinovat činnost notifikované osoby při certifikaci a následná činnost revizního technika, aby se podobné anebo stejné úkony neopakovaly dvakrát.

Tlakové zkoušky dle nového NV

Štefan Hlaváč,12. 2. 2022 7:41

Z návrhu nového NV na Tlaková zařízení:
§ 16
Tlaková zkouška
(1) Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těsnost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním přetlaku po montáži a opravě tlakového celku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, po přemístění, v případech stanovených výrobcem a právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci6), ve stanovených lhůtách při provozu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Tlaková zkouška se provádí kapalinou zařazenou do skupiny 2.
-------------------------------------------------------------------------------
Pokud je v právním předpisu napsána metoda provedení tlakové zkoušky, tak se musí dodržet.
V textu mi chybí...nebo dle technické normy.
---------
TNS po 10-ti letech se MUSÍ naplnit vodou a natlakovat na zkušební přetlak.
Jiné metody budou doplňkové, které bez tlakové zkoušky vodou /viz. výše/, budou provedeny v nesouladu v novým NV.

Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Štefan Hlaváč,14. 2. 2022 11:39

Tohle je ve vyhl.č.18/1979 Sb.
§ 7
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
(1) Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
smí provádět pouze revizní technik (§ 8). Způsob, termíny a
případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické
normy.

Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Ing.Pekař,12. 2. 2022 10:25

1. Vidím, že tyto stránky mohou mít mezeru v celkové uspořádanosti, tlaková zkouška je uvedena v kapitole "Způsoby identifikace jednotlivých nebezpečí". A to v prvním dílu až na konci.
2. Tyto stránky se neváží ani na situaci v revizích před zákonem 250/2021 Sb. ani na situaci, která nastane po něm. Tyto stránky nadřazují nad právním stavem zákony a zákonitosti přírodní a technické za účelem zmírnění rizika výbuchu či úniku tekutiny u tlakových zařízení.

Re: Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Štefan Hlaváč,12. 2. 2022 10:33

Takže RT TNS musí provést Tlakovou zkoušku vodou.
Navrhne provozovateli další možnosti - viz. Váš odkaz.

Re: Re: Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Štefan Hlaváč,14. 2. 2022 8:07

Stvořitelé nového NV ignorují pokrok, viz. autor stránek
DŮVOD ZALOŽENÍ STRÁNEK
7. 2. 2022
Je tady velký prostor pro zlevnění revizí tlakových zařízení při zachování stejné anebo i větší bezpečnosti. Podmínkou však je využití technického pokroku a nejen v oblasti NDT.
-------------------------------------------------------------------------------
Jaképak zlevnění revizí - Tlaková zkouška vodou se MUSÍ provést - povinné dle NV .
Následně další možnosti NDT - nepovinné, dle navržení RT TZ a uvážení provozovatele.

Re: Re: Re: Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Ing.Pekař,14. 2. 2022 8:45

Udám příklad: Jestliže máme tlakovou nádobu naplněnou bezpečnou kapalinou umístěnou nad havarijní kanalizací. Má cenu ji vůbec dozorovat, když v případě, že nádoba praskne, tak nevybouchne a obsah ani neudělá ekologickou havárii, protože je nad havarijní kanalizací? Potom už se porovnává jen škoda, která vznikla a cena za dozorování.
Těším se na další zajímavou diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Štefan Hlaváč,14. 2. 2022 9:37

Pokud v ní bude pouze ta kapalina, tak není co řešit.
Pokud to bude se vzduchovým /dusíkovým/ polštářem, tak se revidovat musí.
Zde např. expanzomat.
Dle ČSN 69 0012 je náhradní způsob provedení Tlakové zkoušky velice jednoduché.
Za provozu natlakováním na odfuk PV na zdroji tlaku - to je max. 3 bary.
RT TNS použije další metodu - měření tloušťky stěn UTZ.
Samozřejmě se provedení Tlakové zkoušky prodraží.
Dle nového NV se ale musí:
Vypustit vzduch nad membránou. Natlakovat vodou na hodnotu zkušebního přetlaku.
Běžně u Reflex je 8.6 bar.
Končí triviální způsob provedení Tlakové zkoušky dle normy, ale musí se udělat dle nového NV - vodou na zkušební přetlak.
Proč?
V NV není v § 16...nebo dle technických norem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tlakové zkoušky dle nového NV

Ing.Pekař,14. 2. 2022 13:45

Ano, souhlasím s vámi, jestliže chcete říct, že v některých případech je tlaková zkouška namístě.

budoucnost

jiří,6. 2. 2022 15:46

Jaká bude budoucnost těchto stránek? Co s nimi zamýšlíte?

Re: budoucnost

Ing.Pekař,7. 2. 2022 14:20

Je tady velký prostor pro zlevnění revizí při zachování stejné anebo i větší bezpečnosti. Podmínkou však je využití technického pokroku a nejen v oblasti NDT. Tím pádem je i nutné změnit vzdělávání nových revizních techniků. Tím, že jsou z nich dneska "malí právníci" se bezpečnost provozu zvýšit ani zlevnit nedá. Tím akorát znají, jak se zbavit zodpovědnosti. Proto do té doby, než ve společnosti uzraje požadavek na to, že je třeba změna, je třeba o změně uvažovat, diskutovat. Zde, na těchto stránkách je to možné.

Re: Re: budoucnost

Štěpán,11. 2. 2022 8:51

A jak by měl tedy podle vás v budoucnu revizní technik fungovat? Co všechno by měl znát? A jak by to měl dělat?

Re: Re: Re: budoucnost

Ing.Pekař,14. 2. 2022 12:10

Oblast revizí tlakových zařízení je zaplevelena různými zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, technickými normami, které mnohdy nejsou ani kompatibilní a sami sobě mohou i odporovat. člověk, aby se v nich vyznal musí být "malý právník". A uniká logika a zákonitosti, kterými materiál degraduje. Myslím, že je třeba to otevřeně říci, a aby to nebylo řečeno naprázdno, vzniká tato diskuse. Aby nedocházelo k nehodám, měla by být logika a zákonitosti degradace materiálu vyzdviženy.

zbytková rizika

Ing. Josef Šlégr,13. 2. 2022 11:10

Pracuji jako projektant výrobních zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, konkrétně jako strojař. Jak si představujete projekt zařízení obsahující tlakovou sestavu, která by měla obsahovat jako výstup zbytková rizika.

Re: zbytková rizika

Ing.Pekař,14. 2. 2022 8:57

Ano, analýza rizik a uvedení zbytkových rizik je podle PED povinnost udělat už teď. Doporučuji zbytková nebezpečí uvést do technické zprávy, a to zvlášť pro tlakovou sestavu jako celek a zvlášť pro jednotlivá tlaková zařízení. Nebojte se ten seznam nebezpečí pro jednotlivá tlaková zařízení se stále opakuje a není jich moc, jde o to je uvést. Například nebezpečí spojená s postupem koroze, jestli jsou anebo nejsou a jaký je korozní přídavek na předpokládanou dobu životnosti. Koroze ve skutečnosti může koroze postupovat jinou rychlostí, než je předpoklad v projektu.